روشنفکری دینی در ایران، بررسي انديشه‌هاي سيداسدالله خرقانی
33 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله به بررسی جریان روشنفکری دینی در ایران از ابتدای شکل گیری پرداخته شده است. این بررسی به صورت مصداقی در مورد اندیشه‌های سید اسدالله خرقانی است که از او به عنوان یکی از افراد شاخص در ایران جریان یاد می‌شود. این بررسی در دو مقطع تاریخی دوره مشروطه و نیز دوران پهلوی اول است.