نخبگان ايراني و جمهوري رضاخانی
44 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله به تحلیل مواضع نخبگان ایرانی در دوره پهلوی اول و سیاست‌های او پرداخته شده و بسته به مواضع ایشان، دسته‌بندی‌های مختلف این دوره مورد بررسی قرار می‌گیرد.