انقلاب اسلامی؛ انقلابی سنتی یا مدرن؟!
37 بازدید
محل نشر: کتاب آموزه 9، جلد دوم
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله سعی شده ضمن مقایسه‌ای کلی میان سه نگرش عمده در تحلیل انقلاب اسلامی ایران، کاستی‌های این تحلیل‌ها مورد بررسی قرار گیرد، این سه تحلیل عبارتند از؛ 1. انقلاب ایران انقلابی برآمده از نگرش‌های مدرن غربی که توسط روشنفکران ایرانی وارد فضای سیاسی شد، 2. انقلاب ايران اگرچه مدرن نيست ولی، مرحله گذار است برای ورود به عالم مدرن، 3. انقلاب ایران انقلابی ارتجاعی است که بر اساس اندیشه پایان تاریخ لیبرالیسم، محکوم به فنا خواهد بود.