سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) 
محقق 
 
ادامه دارد 
تحقیق و پژوهش 
همکاری 
نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه 
محقق 
 
ادامه دارد 
پاسخ‌گويي به سؤالات دانشجويی 
همکاری 
خانه مشروطه اصفهان 
محقق 
 
ادامه دارد 
همکاری در پاسخ‌گویی مراجعان